Garantie

Voor alle producten geldt een garantietermijn van 1 jaar en op Somfy motoren 5 jaar.

Dit geldt tevens voor het doek en de elektrische bedieningen tenzij anders wordt aangegeven, bijvoorbeeld bij aanbiedingen. Indien zich binnen genoemde garantietermijn een probleem voordoet welke kennelijk het gevolg is van een montage-, materiaal- of constructiefout, zal reparatie, in tegenstelling tot de meeste internetaanbieders, door ons plaatsvinden zonder berekening van onderdelen, arbeidsloon en voorrijkosten.

Geen garantie wordt verleend op storingen en/of gebreken welke het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist en/of onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundige installatie en niet of niet juist of niet tijdig uitgevoerd onderhoud.

Knikvouwen en krijtstrepen, welke ontstaan bij de verwerking van zonweringdoeken, alsmede wafel- of visgraatpatroon in de buurt van zomen en naden van zonweringdoek, behoren tot normale producteigenschappen en kunnen nimmer tot reclamatie leiden.

Wind en neerslag kunnen onherstelbare schade aan uw zonwering veroorzaken. Gebruikschade zoals strepen op een rolluikpantser e.d vallen niet onder de garantie.

Zorgvuldig omgaan met uw product garandeert een lange levensduur!